Företagets nyheter

Mässingsnitar sänds till Kanada

2020-05-28 Author:Jiangyan Source:Original

Mässingsnitarskickas till Kanada av FedEx


Material: CuZn35 / C2680 / H65

Storlek: F9,5 * 0,8 + 3,5 * 12,7