Industri nyheter

Klassificering av metallförhållanden

2020-04-20
Arbetsförhållanden i metall inkluderar deformationstemperatur, deformationshastighet och deformeringsläge. Deformationstemperatur: att öka metallens temperatur under deformation är ett effektivt mått för att förbättra metallens formbarhet. vid uppvärmningsprocessen, när uppvärmningstemperaturen ökar, ökar mobiliteten hos metallatomer, attraktionen mellan atomerna försvagas och glidning är lätt att uppstå. därför ökar plasticiteten, deformationsmotståndet minskar och formbarheten förbättras uppenbarligen. därför utförs smidning i allmänhet vid hög temperatur. Uppvärmning av metall är en viktig länk i hela produktionsprocessen, vilket direkt påverkar produktivitet, produktkvalitet och effektiv användning av metall. Kraven för uppvärmning av metall är: under förutsättningen av enhetlig värmepenetrering av ämnet, kan den erforderliga temperaturen för bearbetning erhållas på kort tid med bibehållen metallens integritet och minimera förbrukningen av metall och bränsle. Ett av de viktiga innehållen är att bestämma smiddemperaturområdet för metallen, dvs den rimliga initiala smidningstemperaturen och den slutliga smidningstemperaturen. Startsmidningstemperaturen är startsmidningstemperaturen. I princip borde det vara högt, men det bör finnas en gräns. Om gränsen överskrids kommer stålet att drabbas av värmefel såsom oxidation, avkolning, överhettning och överbränning. Den så kallade överbränningen hänvisar till det faktum att värmetemperaturen för metallen är för hög, syre genomsyrar in i metallen, oxiderar korngränserna och bildar spröda korngränser. Under smide är det lätt att bryta, och startsmidningstemperaturen för det kolstål som skrotas av smid ska vara ungefär 200â „ƒ lägre än fastfaslinjen. Den slutliga smidningstemperaturen är stoppsmidningstemperaturen. I princip bör den vara låg, men inte för låg. Annars kommer metallen att genomgå arbetshärdning, vilket avsevärt minskar dess plasticitet och ökar dess styrka. Smidningen kommer att vara besvärlig och till och med spricka för högkolstål och verktygsstål med högt kollegering. Deformationshastighet: deformationsgrad inom enhetens tid för deformationshastighetsnivån. Påverkan av deformationshastighet på metalls formbarhet är motsägelsefulla. Å ena sidan, med ökningen av deformationshastigheten, kan återhämtning och omkristallisation inte genomföras i tid, så att fenomenet med arbetshärdning inte kan övervinnas i tid. Metallens plasticitet minskar, deformationsmotståndet ökar och formbarheten försämras. Å andra sidan, under deformering av metall, omvandlas en del av den energi som förbrukas i plastisk deformation till värmeenergi, vilket motsvarar uppvärmning av metallen, så att metallens plasticitet ökar, deformationsmotståndet minskar och smidbarheten blir bättre. Ju större deformationshastighet, desto tydligare blir den termiska effekten.

Tidigare:

Inga nyheter

Nästa:

SILVERKONTAKTER